Belangrijke dingen die je moet regelen na de bevalling A-Z

Aangifte

Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind dient u aangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren.

Zaterdag, zondag en erkende feestdagen worden voor een deel meegerekend, er moeten altijd 2 werkdagen overblijven om aangifte te doen. Wordt uw kind bijvoorbeeld op vrijdag geboren dan tellen de zaterdag en zondag mee als 1 dag en moet u uiterlijk dinsdag aangifte doen. Wordt uw kind op zaterdag geboren, dan geldt eveneens dat u uiterlijk dinsdag aangifte kunt komen doen. Als u te laat bent met het doen van aangifte is de gemeente verplicht dit door te geven aan de Officier van Justitie.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

 1. U bent bevoegd tot aangifte van een geboorte wanneer:
  u de vader of moeder van het kind bent;
 2. U bij de geboorte aanwezig bent geweest;
 3. De geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden;
 4. U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
  De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente doet aangifte bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen.

Benodigde stukken:

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Trouwboekje (indien van toepassing).
 • Erkenningsakte (indien van toepassing).

Na aangifte geeft de gemeente de gegevens van uw kind door aan het consultatiebureau. Het eerste dat u van het consultatiebureau merkt, is het bezoek van een verpleegkundige voor de hielprik en de gehoortest.
De gegevens worden ook verstrekt aan de Sociale Verzekeringsbank, die er voor zorgt dat u kinderbijslag krijgt. 

Geboorteaangifte doe je digitaal: 
Gemeente Hoorn
Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn.
Geboorteaangifte doen

Gemeente Medemblik
Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum. 
Geboorteaangifte doen

Gemeente Hollands Kroon
Bezoekadres: De Verwachting 1, Anna Paulowna
Geboorteaangifte doen

Bevallingsverslag

Je huisarts krijgt van ons of van het ziekenhuis automatisch digitaal het bevallingsverslag. 

Zorgverzekering

Ook jullie verzekering wil door middel van een telefoontje weten dat jullie kindje is geboren.

Scroll naar boven