BabyParade

Milou van der Meij
Naam:Milou van der Meij
Geboren op:27-08-2019
Gewicht:3074 gram
Dochter van:Rene van der Meij en Annika Hageman, zusje van Stijn


Belangrijke dingen die je moet regelen na de bevalling A-Z

Aangifte
Binnen drie dagen na de geboorte van uw kind dient u aangifte te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren.

Zaterdag, zondag en erkende feestdagen worden voor een deel meegerekend, er moeten altijd 2 werkdagen overblijven om aangifte te doen. Wordt uw kind bijvoorbeeld op vrijdag geboren dan tellen de zaterdag en zondag mee als 1 dag en moet u uiterlijk dinsdag aangifte doen. Wordt uw kind op zaterdag geboren, dan geldt eveneens dat u uiterlijk dinsdag aangifte kunt komen doen. Als u te laat bent met het doen van aangifte is de gemeente verplicht dit door te geven aan de Officier van Justitie.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon.

U bent bevoegd tot aangifte van een geboorte wanneer:
1. u de vader of moeder van het kind bent;
2. u bij de geboorte aanwezig bent geweest;
3. de geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden;
4. u het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente doet aangifte bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen.

Benodigde stukken

 • Geldig legitimatiebewijs.
 • Trouwboekje (indien van toepassing).
 • Erkenningsakte (indien van toepassing).

  Na aangifte geeft de gemeente de gegevens van uw kind door aan het consultatiebureau. Het eerste dat u van het consultatiebureau merkt, is het bezoek van een verpleegkundige voor de hielprik en de gehoortest.
  De gegevens worden ook verstrekt aan de Sociale Verzekeringsbank, die er voor zorgt dat u kinderbijslag krijgt. 

  Openingstijden gemeentehuis voor geboorteaangifte

  • Gemeente Hoorn
   Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Geboorteaangifte kan op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 15.00 uur (woensdag tot 16.00 uur)
   Let op: u dient bij de gemeente Hoorn eerste online een afspraak te maken voor de aangifte.

   Gemeente Medemblik
   Bezoekadres: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum.
   Geboorteaangifte kan op openingstijden

   Gemeente Hollands Kroon
   Bezoekadres: De Verwachting 1, Anna Paulowna
   Geboorteaangifte kan op openingstijden

  Bevallingsverslag
  Je huisarts krijgt van ons of van het ziekenhuis automatisch digitaal het bevallingsverslag. 

  Zorgverzekering
  Ook jullie verzekering wil door middel van een telefoontje weten dat jullie kindje is geboren.