BabyParade

Filemon Schouten
Naam:Filemon Schouten
Geboren op:04-08-2019
Gewicht:3840 gram
Zoon van:Henrie en Katrien Schouten, broertje van Jalissa, Mayara en Manuel


IRIS Studie
18-02-2015

IRIS Studie

Onze praktijk doet per 1 januari 2015 mee aan de IRIS studie. Een aantal zwangeren die de 20 weken echo kort geleden hebben gehad, hebben we hierover al informatie gegeven. Als je binnenkort de 20 weken laat uitvoeren zal je ook door ons worden gevraagd om mee te werken aan de IRIS studie.  

De IRIS studie (IUGR Risk Selection Study) is een landelijke studie waarin we onderzoeken of het standaard maken van twee groei echo's te kleine kinderen beter opspoort dan het maken van echo's op indicatie. Het op tijd opsporen van te kleine kinderen kan bijdragen aan het verlagen van ernstige ziekte of sterfte in de zwangerschap en rondom de geboorte. 

Waarover gaat de IRIS studie? 

De groei van uw kind tijdens de zwangerschap is erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Daarom zal uw verloskundige de groei controleren door zorgvuldig uw buik op te meten en u zo nodig verwijzen naar het ziekenhuis voor aanvullende onderzoeken. In de IRIS studie gaan we na hoe goed deze methode te kleine kinderen kan opsporen. 

Wat houdt het onderzoek voor u in?

U kunt alleen deelnemen als uw verloskundige praktijk meedoet aan de IRIS studie. Als dat zo is, vragen wij uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens en die van uw kind. Indien u akkoord gaat, vraagt uw verloskundige u een korte vragenlijst in te vullen over kenmerken die invloed kunnen hebben op de groei van uw kind gedurende uw zwangerschap. De verloskundige vraag u of u deze in de wachtkamer kunt invullen. Daarna kunt u het in een afgesloten envelop teruggeven aan uw verloskundige. 

Ook ontvangt u van uw verloskundige een visitekaartje met daarop uw studienummer en onze contactgegevens. Mocht u bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld verloskundige, echoscopist, gynaecoloog,...) komen, kunt u dit aan hen laten zien.

Meer hoeft u niet te doen! De gegevens verzamelen wij verder zorgvuldig 'achter de schermen'.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens die in het kader van de IRIS studie verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. Onbevoegden kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens komen. In publicaties over het onderzoek zult u uw naam niet terugvinden.

Deelname

Wij waarderen het zeer als u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens in de IRIS studie. Door uw deelname draagt u bij aan kennis over hoe we de groei van een kind tijdens de zwangerschap het beste kunnen controleren. Dit is belangrijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van uw kind én van andere kinderen.

Vindt u het prettig om eerst met een van de onderzoekers te praten of mailen? Neem gerust contact op met Viki Verfaille (verloskundig onderzoeker). Zij is bereikbaar op 020-4441746of via irisstudie@vumc.nl

In English