Wijziging vergoeding
08-12-2014

Per 2015 wijziging in vergoedingen downscreening

24 november 2014

Per 1 januari 2015 moeten alle vrouwen de combinatietest zelf betalen, dat geldt ook voor vrouwen ouder dan 36 jaar. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie. 
Tot 1 januari 2015 hadden zwangere vrouwen ouder dan 36 jaar rechtstreeks toegang tot vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Met ingang van 1 januari 2015 is dit vervallen. Zij kunnen nu alleen kiezen voor de combinatietest, net als vrouwen jonger dan 36 jaar.  

Belangrijkste wijzigingen

  • Per 1 januari moeten aanstaande ouders de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook als de vrouw ouder is dan 36 jaar. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekeringen. Bij een medische indicatie wordt de combinatietest wel vergoed.
  • Als uit de uitslag van een combinatietest blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op het krijgen van een kind met trisomie 21, 18 of 13 dan vallen de kosten van vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie) onder de zorgverzekering, maar gaan ten koste van het eigen risico.
  • Na 1 januari komen vrouwen vanaf 36 jaar alleen in aanmerking voor invasief onderzoek (vlokkentest en/ofvruchtwaterpunctie) als ze eerst een combinatietest hebben gedaan waaruit blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op trisomie 21, 18 of 13.

Vergoeding uitgebreide counseling gesprek

Het uitgebreide gesprek (de counseling) en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd door een zorgverlener die een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening. Vergoeding van het uitgebreide (counseling)gesprek vindt ook alleen plaats als de zorgverlener zo’n overeenkomst heeft. 

Meer informatie

De informatie over de downvergoeding wijzigt regelmatig. Houd daarom zelf de website van het RIVM in de gaten. Voor meer informatie kunnen cliënten zelf contact opnemen met hun eigen zorgverzekeraar.