Nieuwe datums Bevallingsvoorlichtingsavonden
12-12-2013

                                                  Voorlichtingsavonden

                                 Informatie over de bevalling

Op donderdag 9 januari 2013 staat de volgende voorlichtingsavond gepland over de bevalling. Tijdens deze 1 uur durende voorlichting zullen wij uitleg geven over weeën, ontsluiting, de uitdrijving, het nageboortetijdperk, de kraamtijd en ook pijnbestrijdingsmogelijkheden thuis en voor als het nodig zou zijn de mogelijkheden in het ziekenhuis.

Meestal is het handig als je rond 28-32 weken zwangerschap naar de voorlichtingsavond komt. Opgave is mogelijk via email info@verloskundigendevooroever,  tijdens het spreekuur of door de voicemail in te spreken op telefoonnummer 06-510 85 467.

Locatie:
Sint Maartenshof 36 te Medemblik
In het gebouw waar ook het consultatiebureau zit van Medemblik. 
Met de lift naar de 1e etage.

Tijdstip:
20:00 - 21:00 uur

De komende data van de  voorlichtingsavonden in 2014 zijn:
- Donderdag 9 januari
- Donderdag 13 februari
- Donderdag 13 maart
- Donderdag 17 april