BabyParade

Jeevan Ramesh Jack Kalloe
Naam:Jeevan Ramesh Jack Kalloe
Geboren op:21-12-2018
Gewicht:3468 gram
Zoon van:Amith en Jolanda Kalloe, broertje van Daisy, Vijaya en Janaya


Babysterfte niet hoger door thuis bevallen
19-04-2013

Babysterfte niet hoger door thuis bevallen

De babysterfte van een volgroeide baby rond de bevalling is in Nederland net zo hoog als in andere Europese landen. De eerder gemeten en verontrustend hoge babysterfte rond de geboorte in Nederland treedt vooral op bij te vroege geboorten tussen de 22ste en de 27ste zwangerschapsweek. Verloskundige-onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam concluderen op basis van een heranalyse van de PERISTAT-studie 2008 dat er geen argument is om te twijfelen aan thuisbevallingen.

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) is blij met deze onderzoeksresultaten. Hiermee wordt het beeld rechtgezet dat de thuisbevalling in Nederland de relatief hoge babysterfte veroorzaakt. Inmiddels is ook bekend, onder ander uit de rapportage van de Perinatale Audit Nederland (PAN) van vorig jaar, dat de uitkomsten aanmerkelijk zijn verbeterd.