BabyParade

Kiara Tegelenbosch
Naam:Kiara Tegelenbosch
Geboren op:10-01-2020
Gewicht:3144 gram
Dochter van:Kevin Tegelenbosch en Samantha Koopmans


IRIS studie resultaten!
22-10-2019

Een paar jaar geleden heeft onze praktijk meegedaan aan de IRIS studie. De resultaten van de IRIS studie zijn nu eindelijk bekend. Wij geven u graag een samenvatting van de resultaten:

Reden voor de IRIS studie
We weten uit eerder onderzoek dat groeivertraging tijdens de zwangerschap kan leiden tot ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. In de huidige zorg krijgen vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap eigenlijk alleen een echo om de groei van de baby te volgen als daar medische redenen voor zijn. Maar steeds vaker worden extra echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen. Hierbij gaat om echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap voor vrouwen die zorg krijgen bij verloskundigenpraktijken. Het was nog niet bekend of dit leidt tot minder ziekte onder pasgeboren baby’s.

In de IRIS studie hebben we gekeken of het aanbieden van twee groei-echos in de laatste drie maanden van de zwangerschap leidt tot minder ziekte onder pasgeboren baby’s (dat wil zeggen minder ernstige gezondheidsuitkomsten).

Resultaten
Aan het onderzoek hebben 60 Nederlandse verloskundigenpraktijken meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd onder 13.046 vrouwen die zorg krijgen bij verloskundigenpraktijken. Vrouwen werden verdeeld in een interventiegroep en in een controlegroep. In de interventiegroep kregen zwangere vrouwen twee groei-echo’s aangeboden. In de controlegroep kregen vrouwen alleen een groei-echo wanneer daarvoor een medische reden was (zoals bij de huidige zorg). 7.067 vrouwen zaten in de interventiegroep en 5.979 vrouwen zaten in de controlegroep. Door deze twee groepen te vergelijken, konden wij onderzoeken of het standaard aanbieden van twee extra groei-echo’s gezondheidsuitkomsten van pasgeboren baby’s kan verbeteren. 

In de interventiegroep werd groeivertraging tijdens de zwangerschap vaker gezien dan in de controlegroep (32% versus 19%). Maar dit leidde niet tot een verbetering van ernstige gezondheidsuitkomsten van pasgeboren baby’s. Het  verschil tussen beide groepen was heel klein: in de interventiegroep kwamen ernstige gezondheidsuitkomsten bij 1,7% van de kinderen voor en in de controlegroep bij 1,8% van de kinderen. 

Geen extra standaard echo’s

In de IRIS studie zien we dat het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap geen betere gezondheidsuitkomsten voor de baby geeft. Hierbij ging het om vrouwen met een laag risico. Het is daarom niet aan te bevelen om standaard twee echo’s aan te bieden aan deze vrouwen. Echo’s worden natuurlijk wel aangeboden als de verloskundige of gynaecoloog dat nodig vindt.


Het artikel over de hoofdresultaten van de IRIS studie is gisteren verschenen in het tijdschrift British Medical Journal (BMJ). Dit artikel is gratis beschikbaar en te downloaden via de volgende link https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5517.