BabyParade

Mees van Weerden
Naam:Mees van Weerden
Geboren op:13-03-2019
Gewicht:3900 gram
Zoon van:Herman en Anouk van Weerden - Verblaauw


Advies over calciumgebruik
07-02-2016

Advies over calciumgebruik om zwangerschapsvergiftiging te voorkomen

29 januari 2016

Als gynaecologen en verloskundigen alle zwangere vrouwen zouden adviseren extra calcium te nemen, kan het aantal zwangerschapsvergiftigingen in Nederland met meer dan een kwart verminderen. Dat stelden wetenschappers van de Universiteit Utrecht tijdens hun presentatie op het congres van de Kennispoort Verloskunde op 22 januari in Utrecht.

De Volkskrant publiceerde naar aanleiding van deze presentatie dezelfde dag een interview met de wetenschappers. In het artikel stond ook de reactie van een beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling van de KNOV. 

Naar aanleiding van het Volkskrantartikel ontvingen wij vragen van verloskundigen over het advies voor extra calciumgebruik om kans op pre-eclampsie te verlagen.

KNOV- advies over extra calciumgebruik

Wanneer een zwangere vrouw uw advies vraagt over extra calciumgebruik, ga dan na of deze zwangere dat daadwerkelijk nodig heeft.  Let op:  een maximum hoeveelheid van 2500 mg (of 2,5 gram) calcium per dag is ‘veilig'.

Advies bij een hoog risico
In de KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, tijdens de baring en in de kraambedperiode’ wordt aanbevolen om extra alert te zijn bij vrouwen met twee of meer risicofactoren op een hypertensieve aandoening. Pre-eclampsie in de vorige zwangerschap en nullipariteit zijn twee voorbeelden van risicofactoren. In aansluiting op de KNOV standaard ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, tijdens de baring en in de kraambedperiode’ kunt u vrouwen met 1 of meer risicofactoren adviseren extra calcium te gebruiken. Met een pil of via voeding.

Advies bij een laag risico
Vrouwen zonder risicofactoren en daarom een erg laag risico op PE, kunt u verwijzen naar de website van het Voedingscentrum om te kijken of zij voldoende calcium binnenkrijgen of dat zij extra calcium nodig hebben.

Toelichting

De aangehaalde studie van de wetenschappers van de Universiteit Maastricht is niet gebaseerd op een onderzoek, maar op een rekenmodel. In dit model zijn verschillende aannames gedaan. Vervolgens wordt uitgerekend wat, gegeven deze aannames, het effect op het aantal vrouwen met pre-eclampsie zou zijn.

Het rekenmodel geeft bepaalde inzichten en dat is heel goed. Omdat het model gebaseerd is op aannames over groepen, is het geen geïndividualiseerde zorg. De resultaten uit een rekenmodel moeten echter vertaald worden naar de dagelijkse praktijk.