BabyParade

Filemon Schouten
Naam:Filemon Schouten
Geboren op:04-08-2019
Gewicht:3840 gram
Zoon van:Henrie en Katrien Schouten, broertje van Jalissa, Mayara en Manuel


Publiciteit rondom verloskundige zorg en thuisbevalling.
11-11-2010

Beste zwangere, kraamvrouw, partners en anderen,

Er is de afgelopen week negatieve publiciteit geweest rondom de verloskundige zorg en de thuisbevalling. Deze publiciteit was helaas erg controversieel en ongenuanceerd. Het is nog steeds verantwoord om thuis te bevallen, een thuisbevalling is even veilig als een ziekenhuisbevalling! Hieronder staat informatie van onze beroepsvereniging, de KNOV (www.knov.nl). Wij hopen hiermee eventuele onzekerheden weg te nemen. Mochten jullie nog vragen hebben, horen we deze graag!

Een hartelijke groet,

Hinke, Simone en Ingrid.

 

Ongerust door publiciteit over babysterfte en thuisbevalling? Vragen en antwoorden

05-11-2010

We kunnen ons voorstellen dat je ongerust bent vanwege de enorme media-aandacht rondom de veiligheid van de thuisbevalling. Op woensdag 3 november kopten de landelijke kranten met het nieuws dat bevallingen die thuis beginnen een grotere kans hebben op babysterfte in het ziekenhuis. Dit was gebaseerd op een onderzoek van onderzoekers van het UMCU. Misschien vraag je je af of je bij de verloskundige de beste zorg krijgt en of je nog wel veilig thuis kunt bevallen.

Vraag: Kan ik nog wel veilig thuis bevallen?
Antwoord: Uit vele eerdere onderzoeken blijkt dat de thuisbevalling even veilig is als de ziekenhuisbevalling (zie bijvoorbeeld het artikel in de NRC van april 2009 Thuis bevallen is net zo veilig). Als je zwangerschap goed is verlopen en de omstandigheden thuis het toelaten, kan je dus veilig thuis bevallen.

Vraag: Wie moet ik nu geloven?
De studie van de onderzoekers van het UMCU is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarmee is het echter nog niet de waarheid. Er zijn bijvoorbeeld vraagtekens te zetten bij de manier van tellen die de onderzoekers gebruikt hebben. Ook is het een regionaal onderzoek, niet landelijk. De cijfers passen niet bij eerdere studies, ook gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, die het tegendeel beweren. Sommige deskundigen twijfelen aan het onderzoek. Hoogleraar verloskunde en gynaecoloog Ben Willem Mol, in Trouw, vraagt zich af of de conclusies ook gelden voor de rest van het land.

Vraag: Sterven er meer baby’s onder begeleiding van de verloskundige?
Antwoord: Van de 1.700 baby’s die jaarlijks overlijden, overlijden er 50 bij bevallingen die onder leiding van de verloskundige zijn begonnen. Dat is 3% van de baby’s die per jaar sterven. Het is dan ook heel verwonderlijk dat de onderzoekers van het Volkskrant-artikel het hebben over bevallingen bij de verloskundige. Als je een gezonde zwangere bent, is het veilig om onder begeleiding van je verloskundige thuis te bevallen.

Vraag: Verwijst mijn verloskundige me wel op tijd door?
Antwoord: Je verloskundige is speciaal getraind tijdens haar opleiding in het inschatten van risico's. Er zijn officiële, landelijke afspraken tussen gynaecologen en verloskundigen over wie er door de verloskundige begeleid kan worden en wie er naar de gynaecoloog moet. Bij een verhoogd risico word je dus altijd doorverwezen naar het ziekenhuis. De veiligheid van jou en je baby staat immers altijd voorop.

Vraag: Is er dan geen probleem?
Antwoord: De babysterfte in Nederland is hoger dan in de landen om ons heen. Of dit aan de thuisbevalling ligt, is niet zeker. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar alle bevallingen in het ziekenhuis beginnen, is de babysterfte nog iets hoger dan in Nederland. Nederlandse ziekenhuizen vragen om meer geld om om te kunnen gaan met noodsituaties. In opdracht van de minister zijn verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen inmiddels begonnen met maatregelen. Deze maatregelen beginnen al te werken. Dit is echter nog niet terug te zien in de cijfers die de studie gebruikt.

Wat kan er beter?
Verloskundigen en gynaecologen werken samen om de overdracht te verbeteren. Andere verbetepunten zijn: continue begeleiding tijdens de bevalling en meer geld voor ziekenhuizen, die altijd verloskundige zorg paraat moeten hebben voor noodgevallen. 

Vraag: Moet iedereen dan maar in het ziekenhuis bevallen?
Antwoord: Nee. Een gezonde zwangere die een goede zwangerschap heeft gehad, heeft de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Laten we die keuzevrijheid behouden! Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse vrouwen graag thuis willen bevallen. De vrouwen die thuis bevallen zijn kijken tevreden terug op hun bevalling. Uiteraard blijft het jouw keuze waar je wilt bevallen.

Natuurlijk kan je je ongerustheid ook met je verloskundige of gynaecoloog bespreken. Zij zijn er om jou en je baby de beste zorg te geven.

Steeds meer twijfels over onderzoek babysterfte

09-11-2010

Het onderzoek naar babysterfte waarmee de landelijke media groot openden op woensdag 3 november, wordt door steeds meer deskundigen in twijfel getrokken. Gezaghebbende tijdschriften als British Medical Journal en Medisch Contact publiceerden kritische stukken. Ook de landelijke media nemen de tegengeluiden op.

Volkskrant: Studie babysterfte deugt niet: Hoogleraar Eerstelijnszorg Victor Pop zet ernstige vraagtekens bij de studie van het UMCU.

Medisch Contact: Hoge babysterfte niet door thuisbevalling: De onderzoekers concluderen dat een geplande thuisbevalling even veilig is als een geplande ziekenhuisbevalling onder leiding van een eerstelijnsverloskundige, terwijl het aantal ingrepen bij een geplande thuisbevalling lager is.

British Medical Journal: Too early to question effectiveness of Dutch maternity care system (scroll naar beneden). De onderzoekers zetten vraagtekens bij de gebruikte methode van onderzoek.

Overigens nuanceren de onderzoekers zelf de uitspraken in eerdere artikelen in de media. Onderzoekster Kwee: 'De koppen van de krant vind ik te schokkend.' Over de rol van de verloskundige: 'Het probleem zit ook echt niet bij de verloskundige, maar bij de keten van verloskundige zorg.' (luister naar de radio-uitzending Dit is de Dag, 3 november).