BabyParade

Jeevan Ramesh Jack Kalloe
Naam:Jeevan Ramesh Jack Kalloe
Geboren op:21-12-2018
Gewicht:3468 gram
Zoon van:Amith en Jolanda Kalloe, broertje van Daisy, Vijaya en Janaya


Haptonomische begeleiding van ouders en kind

Haptonomie
Het begrip 'haptonomie' is afkomstig uit het Grieks:
'hapsis'= gevoel of tast
'nomos'= wet, regel of norm
'hapto'= aanraken om te helen

Haptonomie is een benaderingswijze waarbij het gevoel en het gevoelsleven van de mens worden aangesproken. Bij de haptonomische ouder- en kindbegeleiding gaan we ervan uit dat de relatie tussen het kind en de ouders al voor de geboorte kan worden opgebouwd en verdiept.

Iets over mijzelf
Mij naam is Grietje van der Mei. Ik ben fysiotherapeute en heb sinds 1987 verschollende scholingen in de haptonomie gevolgd aan het Wetenschappelijk intstituut voor Haptonomie te Grave, waaronder de haptonomische ouder- en kindbegeleiding.

Begeleiding tijdens de zwangerschap
Als moeder kunt u ontdekken hoe u uw kindje in uw schoot liefdevol kunt ontmoeten en van binnenuit voelen.
Als partner kunt u uw kindje voelen door uw handen op de moederschoot te leggen. Zo kunt u op een heel natuurlijke, liefdevolle en tedere wijze leren uw kindje uit te nodigen tot contact, waarop uw kind op zijn eigen wijze zal reageren. In dit samenzijn kan al voor de geboorte een wederzijds gevoelsmatige band ontstaan.
Als kind zal het uw aanwezigheid voelen en zo wten dat het welkom is zoals hij of zij is. Uw kindje voelt zich veilig en geboregen, en kan zich zo op een goede manier aan zijn ouders hechten en een zogenaamde basiszekerheid ontwikkelen.

Als moeder leert u te luisteren naar uw gevoel en naar de signalen van het kindje in uw schoot, zodat u straks tijdens de geboorte ondanks alle natuurkracht en pijn de weg naar buiten vrij kunt maken. Als partner hebt u een belangrijke en actieve rol. U mag ontdekken hoe u de moeder kunt ondersteunen, zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de geboorte. Op deze manier is een gezamenlijke belaving van de zwangerschap en geboorte mogelijk, waarbij u samen -letterlijk en figuurlijk- ruimte maakt voor uw kindje. Uw kindje kan dan komen in zijn of haar eigen tijd en ritme.

Aandachtspunten van de haptonomische begeleiding
Gedurende de haptonomische begeleiding wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • de ontmoeting met uw kind;
  • houding en beweging van de moeder;
  • het dragen en beleven van uw kind in de moederschoot;
  • samen leren omgaan met weeen en pijn;
  • het persen;
  • mogelijke geboortehoudingen;
  • het samen voelend begeleidien van uw kind tijdens de geboorte;
  • hechting en onthechting van uw kind.


Begeleiding na de geboorte

Als uw kindje vier tot zes weken oud is wordt de begeleiding hervat. Samen wordt terug gekeken op de geboorte en de eeste weken daaarna.
De voor de geboorte opgebouwede gevoelsmatige affectieve band tussen u en uw kind wordt na de geboorte verder verdiept. Dit komt to uiting in de wijze van omgaan met elkaar en de manier waarop uw kind gedragen en verzorgd kan worden.
U leert uw kind op een bevestigende wijze aan te spreken op zijn of haar eigen mogelijkheden. Zo kan uw kind vanuit een gevoelde veiligheid, geborgenheid en zekerheid zijn of haar eigen weg in het leven vinden.

De bijeenkomsten
De begeleiding kan beginnen vanaf het moment dat u uw kindje in uw schoot volet bewegen, zo rond de 20e tot 24e week van de zwangerschap. Het is een individuele begeleiding voor de moeder en haar partner samen. Bij een eerste kind bestaat de begeleiding uit ongeveer 8 bijeenkomsten voor de geboorte en minimaal 2 bijeenkomsten na de geboorte. Bij een tweede of volgend kind zijn er voor de geboorte minder bijeenkomsten nodig. De duur van de bijeenkomst is ongeveer 55 minuten.